Over ons Born2bdutch

Born2bdutch is een geregistreerde handelsnaam van Born2bdutch Lange Akker 25

5825 GA  OVERLOON

Tel: 06 22451552

Born2bdutch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 76114945

Ons bankrekeningnummer is NL58RABO0188262431